Verbintenisdienst Coen Wessel

Op zondag 16 juni werd in de Fonteinkerk in Amersfoort ds. Coen Wessel verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland als predikant met bijzondere opdracht, ten behoeve van zijn werkzaamheden als algemeen secretaris van de Raad van Kerken. Dr. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk, ging voor in het verbintenisgedeelte van de dienst. Mgr. Van den Hende (Rooms-Katholieke Kerk), Martine Versteeg (Missie Nederland) en Rhoïnde Mijnals-Doth (SKIN) gingen voor in de voorbeden.

René de Reuver kenschetste het werk van een algemeen secretaris als smeerolie, zowel ten dienste van de eenheid van kerken als van de stem van de kerk naar de wereld. Daarvoor zijn hoofd, hart en handen nodig. Coen Wessel benadrukte in zijn preek het belang van en de samenhang tussen verbinding, zending, zegen in zijn werk.

Lees de preek (pdf) of bekijk de hele dienst.