Dialoogbijeenkomst Christendom en slavernij – Doorwerking en de WestVaak wordt gesproken over de doorwerking van het slavernijverleden in het heden. Maar wat bedoelt men daar eigenlijk mee? De doorwerking kent vele gezichten, en er leven uiteenlopende standpunten over. Kom naar een of meerdere dialooggesprekken bij Christendom en slavernij. De bijeenkomsten bieden ruimte om – onder leiding van een wetenschapper en een gespreksleider met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis van het slavernijverleden voor het heden en de toekomst.

De dialoogbijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met De Stichting Heilzame Verwerking Slavernijverleden voor ‘wit’ en ‘zwart’. De stichting heeft als doel het slavernijverleden van Nederland en in het bijzonder dat van kerken aan de orde stellen. De stichting werkt aan bewustwording, erkenning, dialoog, verwerking en verzoening.

24 augustus 14.00 – 15.30: ‘Doorwerking en de West’.
Inleider: Annette Merz, hoogleraar Nieuwe Testament en projectleider onderzoek Kerk en Slavernij.
Reflectant: Duncan Wielzen, theoloog en pastoraal werker Bisdom Rotterdam.

Volgende bijeenkomst: 21 september.

Opgave verplicht (er is plaats voor maximaal 15 deelnemers) via de website van het museum.