Week van Gebed

Aan de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid doen wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren zij onderlinge verwantschap. Tegelijkertijd tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland jaarlijks zo’n 200.000 mensen mee met het initiatief.

Thema Week van gebed 2021

De gebedsweek is oorspronkelijk het idee van de geestelijke Paul J. Wattson. Hij nam in 1908 het initiatief om christenen van verschillende kerken een week lang te laten bidden voor de eenheid. De teksten van de gebedsweek worden elk jaar door een andere groep in een ander land voorbereid onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid.  

In Nederland bereiden de Raad van Kerken en MissieNederland de gebedsweek samen voor. Ze vertalen de orde van dienst en het materiaal voor acht dagen van gebed en bezinning. Waar nodig stemmen ze dit af op de Nederlandse situatie. Ook worden er materialen ontwikkeld voor kinderen en tieners om te gebruiken in de kerk en op scholen.

Blijf in mijn liefde

#blijfinmijnliefde is het thema voor de Week van gebed voor eenheid van christenen in 2021. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17 tot en met 24 januari. Centraal staat het Bijbelgedeelte Johannes 15 vers 5-9: Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.

Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp, Zwitserland, die het materiaal hebben samengesteld, wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit keer voorbereidde, is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid en gebed.