Week van gebed

De eerste enquête- formulieren zijn al weer teruggekomen. De Raad van Kerken vraagt alle kerken die meedoen aan de Week van Gebed om eenheid onder de christenen zo’n formulier in te vullen en naar het bureau van de Raad te sturen. Dat helpt de organisatoren bij het optimaliseren van het aanbod voor volgend jaar. (Klik hier voor het enquêteformulier).

Op het formulier staan relevante vragen, zowel naar de deelname plaatselijk als naar de bruikbaarheid van het materiaal. Ook wil de Raad kijken of het aanbod volgend jaar bijvoorbeeld meer digitaal moet worden aangeboden en of er verschuivingen nodig zijn in datgene wat men gebruikt. In talloze plaatsen is de week van gebed in volle gang. De toestroom van enquêteformulieren moet dan ook nog komen.

Opening

Met een goed bezochte vesper in de St. Paulusabdij van de gemeenschap Chemin Neuf bij Oosterhout is zondag 15 januari de week van gebed om eenheid onder de christenen geopend. Er waren talloze prominente gasten aanwezig, onder wie kardinaal Simonis, ds. Niek Tramper, algemeen secretaris van de Europese Evangelische Alliantie, en vele leden van zowel de landelijke Raad van Kerken als de Evangelische Alliantie.

De viering kende een saamhorig en spiritueel karakter met oecumenische en evangelische accenten.  De oecumenische traditie kwam onder meer naar voren in de antifonen en de kaarsjes die gebedsintenties onderstreepten, terwijl de evangelische bezoekers veel herkenning hadden bij het themalied van de week van gebed ‘Gevouwen handen’ gezongen door het gospelduo 2Surrender.

Voorbeden

Diverse aanwezigen hadden spontane inbreng bij de voorbeden. Kardinaal Simonis droeg het werk van de Wereldraad, de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid op in het gebed. Ook werd er gebeden voor de oecumenische initiatieven in Nederland, de positie van mensen die in Nederland te gast zijn en een plek zoeken als asielzoeker of vreemdeling.

Priester Damien van Chemin Neuf had de leiding bij de viering. In het begin van de viering brachten twee mensen een lege kelk en pateen en plaatsten die op het altaar als teken van pijn over de huidige verdeeldheid en als teken van hoop dat de weg naar herstelde eenheid kan worden bewandeld.

Ds.Jan Wessels, directeur van de Evangelische Alliantie, verzorgde de meditatie. Hij noemde de verbondenheid met Christus als het fundament van de groeiende eenheid onder de christenen.

Oplatki

Aan het einde van de viering was er een maaltijd, voorafgegaan door het uitdelen van de oplatki, een soort wafel. Edward Skubisz, pastoraal werker van Dom Pokoju, oftewel het Huis van Vrede, was uitgenodigd en gaf een toelichting bij de achtergrond van de oplatki.

Hij legde uit dat men in Polen dergelijk gewijd brood uitreikt aan elkaar in familiekring, en daarbij een wens uitspreekt ten dienste van de ander. De bezoekers in Chemin Neuf pasten het gebruik toe bij de maaltijd die aansluitend bij de viering werd aangeboden. Het gaf aan het geheel een ontspannen karakter.

Foto’s:
Eén van de jongste deelnemers bij de openingsviering in Chemin Neuf.
Bezoekers van de vesper werden ontvangen door twee gastvrije leden van de gemeenschap Chemin Neuf.

Priester Damien met links achter hem zuster Ruth en rechts achter hem drs. Geert van Dartel (Katholieke Vereniging voor Oecumene).
Eén van de zusters reikt oplatki uit aan ‘

‘één van de gasten in de viering (Ger van Dooren uit Breda).

Voor een videoboodschap van priester Damien, klik hier