Verbinding boven consensus

‘We zoeken geen eenheid die als verstikkende deken over onze spiritualiteit wordt gegooid, we zoeken geen eenheid die door een strakke hiërarchie over onze organisatie en instituties wordt gelegd en we zoeken geen eenheid die alle spontaneïteit uit onze maatschappelijke acties haalt. Dan maar liever het risico van enige wilde devotie, enige ongecontroleerde lekenliturgie en enige overlap in opvang van thuis- en daklozen’.

Prof. dr. Mechteld Jansen verzorgde vrijdag 13 januari de oecumenelezing. Ze bracht een soort paradigmawisseling aan, waar het gaat om de doelen die mensen zich voor ogen houden als het gaat om eenheid. Voor haar is het woord ‘verbinding’ daarbij essentieel en belangrijker dan ‘consensus’. Want hoewel mensen al te drammerige eenheid afwijzen, wil dat niet zeggen dat ze op een bepaalde manier niet op zoek zouden zijn naar bevestiging en vriendschap. En dat zoeken zal meer impliceren dan alleen het opwarmen van het eigen hart. Het zal er altijd om gaan dat mensen toch weer groepen vormen. Kortom: mensen zoeken verbindingen.

Oecumene kan daarop aansluiten. Want oecumene is ‘geen ideologie, die heeft afgedaan, maar een kostbare dialoog, die onderweg toch ook structureel heel wat meer heeft  opgeleverd dan menigeen voor mogelijk had gehouden’. Ze sloot af met: ‘Mijn antwoord op de roep van God, op de nodiging van Christus, heeft het antwoord van al die anderen nodig,voor ons in de tijd en naast ons in de ruimte, de verfrissende dauw van de Geest die soms heel dichtbij op het gras van de buren ligt en soms heel ver weg op de steppen en de asfaltwegen die ik nog niet ken’.

De oecumenelezing in de Geertekerk was goed bezocht. Vele leden van plaatselijke raden van kerken, provinciale geledingen, lidkerken en enthousiastelingen in het algemeen hadden hun weg gevonden naar Utrecht. Gert Landsman en Willem Blonk zorgden tussen de milde woordenstroom voor zoete klanken op de piano en het orgel. Ze verzorgden een evenwichtige presentatie van liederen die wellicht ook hun weg vinden in het nieuwe liedboek voor de kerken. De afsluitende vesper wordt bekroond met een gezongen canon.

Klaas van der Kamp vertelde in het kort iets over het beleidsplan dat binnenkort zal verschijnen. Hij riep de lidkerken op daarbij hun verantwoordelijkheid te nemen, waarbij het expliciet zaken noemde als ‘de contributie betalen’, ‘de persoonlijke oecumene niet in mindering te laten brengen op de katholieke oecumene’, ‘als kleine kerken meer gezamenlijke oecumenische initiatieven te nemen’ en vooral ook zich verantwoordelijk te maken voor de ambitieuze doelen in het beleidsplan van de Raad.

Klik hier voor de complete lezing van Mechteld Jansen.

Foto:
Mechteld Jansen voor een goed gevulde zaal
Willem Blonk achter de piano als hij een lied over Jesaja voorzingt