Oecumenelezing 2024 – Samenleven na de groei


  • Datum:
  • Locatie: Geertekerk
  • Adres: Geertekerkhof 23, Utrecht
  • Organisatie: Raad van Kerken

Het neoliberale denken over mens en maatschappij is diep verankerd onze samenleving. Kunnen we ons nog alternatieven voorstellen? Bieden christelijke tradities daar inspiratie voor? Econoom Paul Schenderling gaat in zijn lezing op zoek naar een ander model van samenleven met het Bijbelboek Exodus als inspiratiebron. Aan de hand van kleine en grote verhalen neemt hij ons mee naar een Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft, terwijl mensen gelukkiger zijn en de welvaart van verreweg de meeste Nederlanders intact blijft.

Dit nieuwe verhaal voor Nederland noemt hij ambitieus, wetenschappelijk gefundeerd, waardengedreven, sociaal en realistisch. Hoe kunnen we deze nieuwe manier van denken toepassen en welke maatregelen zijn er nodig? Over deze en andere vragen gaat hij graag met de aanwezigen in gesprek.

Econoom Paul Schenderling MSc is oprichter en programmaleider van de denktank Postgroei Nederland en auteur van het spraakmakende boek ‘Er is leven na de groei’.

Op deze middag verwelkomen we de nieuwe algemeen secretaris van de Raad, ds. Coen Wessel. We nemen daarmee ook afscheid van ds. Christien Crouwel. Zij heeft zich de afgelopen jaren met veel energie toegewijd aan het landelijke werk van de Raad maar zal nu andere wegen inslaan. Bij de borrel aan het einde van de middag kunt u beiden de hand schudden.

Programma oecumenelezing 2024 

13.00 uur           Ontvangst
13.30 uur           Welkom door de voorzitter, drs. Geert van Dartel
13.40 uur           Lezing door Paul Schenderling MSc
14.20 uur           Lied
14.30 uur           Pauze
15.00 uur           Zaalgesprek
15.30 uur           Verwelkoming van ds. Coen Wessel als algemeen secretaris van de Raad
15.45 uur           Liturgische afsluiting
16.00 uur           Afscheid van algemeen secretaris ds. Christien Crouwel
16.20 uur           Receptie
18.00 uur           Einde oecumenelezing

Direct aanmelden