Spreek je uit als lokale kerk over asielzoekers!

In de online-bijeenkomst voor lokale raden van kerken en andere samenwerkingsverbanden op woensdag 13 maart, was een van de onderwerpen de vraag hoe lokale geloofsgemeenschappen zich kunnen inzetten voor vluchtelingen.

Hierover spraken Ineke Bakker en Coen van Loon, voorzitter en secretaris van de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad, in een van de breakout-sessies. Daarin kwam onder andere de voorbeeldbrief aan de orde die lokale raden van kerken kunnen sturen aan hun burgerlijke gemeente met betrekking tot de opvang van asielzoekers en/of statushouders. Hiermee kunnen lokale kerken hun betrokkenheid tot uitdrukking brengen en het lokale draagvlak helpen versterken.

Opvallend daarbij was het grote verschil tussen de ene burgerlijke gemeente en de andere. Op sommige plaatsen zijn de kerken al jaren zeer actief in het opvangen en ondersteunen van asielzoekers, in andere gemeenten is het gesprek erover, ook in de lokale kerken, heel lastig. 

De Werkgroep Vluchtelingen wil lokale kerken, ook als zij hier weinig medestanders voor vinden, bemoedigen om zich naar hun burgerlijke gemeente uit te spreken over asielzoekers en/of statushouders.

Beeld: Tafels van Hoop in Arnhem (Xander de Rooij voor Kerk in Actie)