Nieuwsberichten

Mondiale schuldenvraagstuk

Christenen bijeen in het kader van een dialoog met IMF en Wereldbank wisselden ervaringen uit van landen die gebukt gaan onder zware schuldenlasten. Er werden concrete voorstellen besproken om de schuldencrisis te boven te komen. >>

Wereldvluchtelingendag

Sta op vluchtelingenzondag 20 juni samen stil bij het lot van mensen wereldwijd op de vlucht. Kerk in Actie biedt liturgiesuggesties aan, een actie om vluchtelingen in je omgeving te verrassen. Of organiseer een wake. >>

Oproep tot gebed voor Tigray

Wij horen verontrustende berichten uit de provincie Tigray in het noorden van Ethiopië, waar in november 2020 een burgeroorlog is uitgebroken. Er zijn plunderingen, er is geweld en mensen ontvluchten het gebied. Naast gebed is ook noodhulp nodig. >>

Lopend vuur

Sinds 1 maart loopt er een vuur door Nederland! Van Delfzijl tot Den Haag en van Valkenburg tot Zutphen: overal in het land vinden wakes en tochten plaats voor een humaan en rechtvaardig migratiebeleid. >>