Nieuwsberichten

Oecumene bloeit in Zeeland

Kerkelijk Zeeland staat bol van oecumenische ontwikkelingen. Dat bleek woensdag 31 mei tijdens een bijeenkomst in Goes van de Raad van Kerken Zeeland. Predikanten, pastores en kerkenraadsleden praatten elkaar daar bij over de interkerkelijke contacten. >>