Welkom bij pelgrimage naar 11e assemblee Wereldraad

Pax Christi Diözesanverband Paderborn nodigt pelgrims uit alle landen en kerken uit om van Paderborn via Büchel en Ramstein naar Karlsruhe te lopen. Zij zullen de boodschap van de eerste assemblee van de Wereldraad in Amsterdam in 1948, ‘Oorlog is tegen de wil van God’, overbrengen aan de kerkelijke vertegenwoordigers die in Karlsruhe bijeenkomen.

Per dag wordt maximaal 20 kilometer gelopen. Voor de overnachtingen zijn eenvoudige plekken geregeld in bijvoorbeeld gemeenschapscentra en dorpshuizen. Slaapzakken en overige bagage worden vervoerd.

Onderweg doet de tocht relevante plaatsen aan. Denk daarbij aan onder andere de Wewelsburg, deze werd van 1934 tot 1945 door de SS gebruikt. Volgens de ideeën van Heinrich Himmler moest de Wewelsburg het ideologisch centrum van de wereld worden. Ook de luchtmachtbasis Büchel, waar atoomwapens zijn opgeslagen, ligt op de route. Evenals Ramstein Air Base, onder andere het hoofdkwartier van de US Air Force in Europe en het Amerikaanse 603d Air and Space Operations Center. Van hieruit worden wereldwijde gevechtsoperaties met drones uitgevoerd.

De organisatie van deze pelgrimstocht vindt het belangrijk eraan te herinneren dat er alternatieven voor oorlog bestaan, die in de geschiedenis vaak tot succesvolle oplossingen van conflicten hebben geleid. En vooral, het onmetelijke leed hebben voorkomen dat met oorlogszuchtig geweld gepaard gaat. Oorlog is tegen de wil van God, herinnert dit initiatief. De pelgrims die deze route lopen reiken deze boodschap nogmaals aan bij de deelnemers aan de 11e assemblee van de Wereldraad.