Statements 11e Assemblee zetten aan tot actie vanuit de Liefde van Christus

Tijdens de 11e Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Karlsruhe kwamen meer dan 4.000 deelnemers bij elkaar. De Assemblee bracht – in negen dagen van ontmoeting, verbinding, vieren én intens overleg – acht statements en andere verklaringen uit waarin bezorgdheid wordt geuit over de belangrijkste uitdagingen in de wereld. Ze zetten aan tot actie vanuit Christus’ liefde.

Zo doet het statement over de oorlog in Oekraïne een beroep op ‘alle partijen in het conflict om de beginselen van het internationaal humanitair recht te eerbiedigen … vooral met betrekking tot de bescherming van burgers en civiele infrastructuur, en voor een humane behandeling van krijgsgevangenen.’ De verklaring bevestigt met klem dat oorlog onverenigbaar is met Gods natuur.

Liefde die verder gaat

Het zogenaamde Unity Statement bijvoorbeeld, gaat breder in op de oproep tot christelijke liefde in de wereld van vandaag. Terwijl het statement ‘The Living Planet Seeking A Just And Sustainable Global Community’ grote bezorgdheid uit en de onmiskenbare urgentie van de zorg voor onze planeet weergeeft. ‘De liefde van Christus roept ons op tot vergaande solidariteit en een zoektocht naar gerechtigheid voor hen die het minst aan deze noodsituatie hebben bijgedragen, maar er het meest onder lijden!’, luidt de verklaring.

Vergroot jeugdparticipatie

Naast de uitdagingen in de wereld zoals die in deze statements en minutes naar voren komen, zien de deelnemers aan de Assemblee nog een uitdaging op eigen terrein. De vergadering onderkent hoe belangrijk het is om de deelname van jongeren aan de wereldwijde oecumenische gemeenschap te vergroten. 38 jeugdleden van de vergadering, waaronder 12 afgevaardigden en negen adviseurs, ondertekenden een specifieke jongerenverklaring. Deze zet aan tot actie door het centraal comité van de Wereldraad op dit vlak en wijst op deze noodzaak van volledige betrokkenheid van alle generaties.

Bekijk hier de (originele, engelstalige) statements en minutes van deze 11e Assemblee van de Wereldraad van Kerken: