Inter-Orthodoxe Pre-Assemblee: ‘Oproep tot eenheid, verzoening, gerechtigheid en vrede.’

Ongeveer vijftig vertegenwoordigers van twintig orthodoxe en oosterse lidkerken van de Wereldraad van Kerken hielden in Agia Napa (Cyprus) een pre-assemblee. Het belangrijkste doel was het verwoorden van de orthodoxe visie op het thema en de sub-thema’s van de komende 11e assemblee van de Wereldraad van Kerken (WCC), het voorbereiden van de afgevaardigden op hun deelname en het uitspreken van verwachtingen met betrekking tot de komende assemblee en de Wereldraad van Kerken als zodanig.

‘In de orthodoxe theologie is liefde van het allergrootste belang’, luidt het communiqué wat na de pre-assemblee werd uitgegeven. ‘De Ene God in Drie-eenheid heeft in zijn goddelijke goedheid de wereld geschapen en onderhoudt en beschermt de mensheid en heel zijn schepping met zijn liefde.’

Het communiqué definieert verlossing ook als de herschepping en het herstel van de mensheid en de hele schepping.

Eucharistische eenheid

‘Als orthodoxen zijn we toegewijd aan het doel van de eucharistische eenheid, zoals die vanaf het begin de visie van de Wereldraad is geweest,’ vervolgt het communiqué. ‘De oproep tot eenheid, verzoening, gerechtigheid en vrede blijft ook vandaag onze opdracht, aangezien onze vleesgeworden Heer ons uitnodigt om in zijn liefde te blijven door zijn geboden te onderhouden.’

De boodschap erkent ook dat de bijeenkomst plaatsvond in een apostolisch land, waardoor de deelnemers de gelegenheid kregen om samen te bidden en zich onder te dompelen in het twee millennia oude christelijke erfgoed van het eiland Cyprus. Ze lieten zich informeren over de actuele problemen van het eiland en de voortdurende pijn die de Turkse bezetting heeft veroorzaakt bij de lokale bevolking, een bezetting die het eiland blijvend verdeeld houdt.

Oekraine

‘De deelnemers hoorden van de delegatie van de Russisch-orthodoxe kerk over het gewapende conflict in Oekraïne en over hun kijk op deze pijnlijke situatie’, aldus het communiqué. ‘De leden van de vergadering discussiërden over de houding van de plaatselijke kerk ten opzichte van deze pijnlijke situatie en deelden hun diepe bezorgdheid over de ontwikkelingen in de regio. Ze baden voor vrede en spraken hun hoop uit dat het assemblee-thema ‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’ bij mag dragen aan vrede daar en op andere plaatsen waar geweld en oorlog verdeeldheid brengt.”