Bisschop Bedford-Strohm verkozen tot voorzitter centraal comité Wereldraad

Het centraal comité van de Wereldraad van Kerken (WCC) heeft – tijdens de 11e Assemblee van de Wereldraad in Karlsruhe – bisschop dr. Heinrich Bedford-Strohm van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Beieren gekozen als nieuwe voorzitter. ‘We kunnen alleen getuigen van Jezus Christus als we zichtbaar maken dat we één kerk zijn’, stelt Bedford-Strohm.

Als voorzitter is Bedford-Strohm primair verantwoordelijk voor het leiden van de bijeenkomsten van het centraal comité en het uitvoerend comité. Hij deelt deze taak met twee vice-voorzitters. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de samenhang tussen de twee comitees. Bedford-Strohm volgt de Keniase dr Agnes Abuom op, die acht jaar lang voorzitter van de Wereldraad was.

Karin van den Broeke nieuwe voorzitter programma-commissie

De Nederlandse ds Karin van den Broeke, in het dagelijks leven programmaleider van Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in Nederland, is herkozen als een van de twintig leden van het uitvoerend comité van de Wereldraad. Bovendien zal zij de programma-commissie gaan voorzitten.

Karin van den Broeke spreekt tijdens de afsluitende plenaire bijeenkomst tijdens de 11e Assemblee van de Wereldraad.

Zout der aarde

Bedford-Strohm is zeer vereerd dat hij in deze functie is gekozen. ‘De oecumenische beweging is mijn passie,’ zei hij, ‘en al heel lang mijn leven.’ Hij noemde de vele en verschillende relaties met mensen over de hele wereld ‘een grote bron van vreugde.’ Naast die persoonlijke reden noemde hij een tweede reden om blij te zijn met zijn verkiezing. ‘Die reden is gericht op de toekomst van de kerk.’

De kerk kan nooit provinciaal of nationaal zijn, benadrukt Bedford-Strohm. ‘De kerk is altijd universeel. Ze kan alleen getuigen van Jezus Christus als we zichtbaar maken dat we één kerk zijn in deze mondiale wereld.’ Een wereld die voor vele uitdagingen staat. ‘Waar mensen lijden, waar mensen roepen om gerechtigheid, moet de kerk een middel zijn om hen een stem te geven en zo zichtbaar te maken hoe de kerk het zout der aarde en het licht van de wereld kan zijn.’

Bisschop Dr. Heinrich Bedford-Strohm (foto’s: Albin Hillert/WCC)