Voor vrede en gerechtigheid in de Oekraïne

Voor vrede en gerechtigheid in de Oekraïne:
dat partijen de weg van dialoog en onderhandelingen kiezen
in plaats van oorlog en geweld,
dat mensenrechten steeds gerespecteerd worden,
burgers beschermd worden en slachtoffers worden opgevangen,
dat met de stuwkracht van de Heilige Geest
onvermoeibaar gewerkt wordt
aan verzoening en samenwerking in Europa.

Nederlandse bisschoppen Rooms-Katholieke Kerk in Nederland