Gebed om
rechtvaardige vrede

God van het Leven,
Wij bidden om Uw Licht van liefde en leven
waarin U zich laat kennen.

Dat vanuit Uw barmhartigheid broeders en zusters
aan verschillende kanten van de spanningsvolle grenzen
elkaar blijven vinden in de ruimte van compassie.

Dat een rechtvaardige vrede de mensen
tegemoet mag blijven komen waar mensen verlangen
naar een rechtvaardig leven in vrede
in het bijzonder in situaties van geweld
en onmenselijke handelingen.

Dat we de levenskracht behouden elkaar dienend nabij te blijven
vanuit Uw barmhartigheid en de vrede Christus
zelfs in onze machteloosheid en onzekerheid.

Zo bidden wij U,
God van Leven
vanuit Uw barmhartigheid
om Uw Licht gevuld met Liefde
door Jezus Christus Uw Zoon.

Amen                 
 

ds. Margarithe Veen,
Voorzitter Werkgroep Pelgrimage van gerechtigheid en vrede