Taakgroep Pelgrimage

van Gerechtigheid en Vrede

In reactie op de oproep van de Wereldraad van Kerken tijdens de Assemblee van 2013 om als kerken samen op een Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede te gaan, besloot de Raad van Kerken in Nederland om hiervoor een taakgroep in het leven te roepen. Deze dient de Raad en de lidkerken te stimuleren en te faciliteren om inhoud te geven aan die Pelgrimage. Daartoe organiseert de Taakgroep onder meer landelijke bijeenkomsten, zoals de jaarlijkse Walk of Peace (in samenwerking met PAX) in de Vredesweek.

Samenstelling

  • Drs. M.R. (Margarithe) Veen Protestantse Kerk in Nederland – voorzitter
  • Drs. G.R.M. (Geert) van Dartel Rooms-Katholieke Kerk
  • Drs. Y. (Yosé) Höhne-Sparborth 2of3bijeen
  • Drs. C.T. (Christiaan) Hogenhuis Protestantse Kerk in Nederland
  • Ir. Drs. E. (Edwin) Ruigrok Rooms-Katholieke Kerk / Pax

Materiaal

Materiaal vindt u elders op deze website.