Gebed voor Iran

Vader in de hemel, Moeder van de schepping,

Met gebroken hart bidden wij voor de mensen van Iran. 
Het lijden en vechten heeft al veel te lang geduurd, o God. 

We danken u voor de moed van vrouwen en mannen, mensen van welke sekse dan ook, 
die dwars tegen gewelddadige verdrukking in zingen, dansen, roepen
en bidden om recht op een vrijer leven. 
Die strijden voor het recht om te gaan met wie en waar je maar wilt. 
Die opstaan voor het recht om een samenleven zonder angst. 

We gedenken Mahsa Amini, Hadis Najafi, Nika Shakarami in eerbied 
en met hen allen die zijn gesmoord of vermoord. 

We bidden u om troost voor allen die rouwen om wie in deze strijd gestorven is 
We bidden u voor allen die zijn gearresteerd.
Voor ieder die in angst zit om wie na arrestatie zijn vermist.
Voor hen die leven met pijn omdat zij tijdens protesten gewond zijn geraakt. 
Voor alle Iraniërs in ons land die zich machteloos voelen bij alles wat gebeurt. 
Voor allen die worden verteerd door wanhoop en woede. 

Meer dan ooit hebben de mensen van Iran hoop nodig, o God. 
Hoop dat uw recht zegenvieren zal.
Hoop dat de ongezienen zullen worden gezien,
de ongehoorden worden gehoord.
Hoop dat mensen over de hele wereld zich zullen verzamelen in gebed 
en zoeken naar manieren om tot steun te zijn en het lijden te verlichten.

Moge een leiderschap opstaan van mensen
bij wie het welzijn van de mensen Iran voorop staat. 
Moge rechtvaardige vrede zegevieren.
Moge Iran knop worden van vrede in de wereld,  
Iran open gaan als een bloem van hoop. 

God van alle volken, neig uw oor 
en hoor ons gebed. 

Amen

Dit gebed is geschreven door Iris Speckmann, in samenwerking met Samuel Lee.
De illustratie bij dit gebed is van de Iraanse kunstenares Lida Sherafatmand, die kunst maakt onder het motto ‘bloemen tegen geweld’. De titel van het afgebeelde werk is ‘Waterfall of the Soul’ (2017).