Gebed voor de volkeren
in Oost-Europa

Geraakt door de toenemende spanning rond Oekraïne, schreef Dick Schoon dit gebed voor de volkeren in Oost-Europa. Dat wegen worden gevonden tot vreedzame oplossing.

Gebed voor de volkeren in Oost-Europa

Heer onze God,

uw vrede is het, die in Christus Jezus in deze wereld is verschenen,
die ons voorbeeld is tot redding en behoud,
tot samenleven in gerechtigheid.
We bidden u voor de volkeren in Oost-Europa,
waar de spanningen oplopen en militair geweld dreigt.
Geef dat de verantwoordelijke leiders en wij allen 
wegen vinden om elkaar in gesprek te ontmoeten,
te zoeken naar een vreedzame oplossing van problemen 
en gestalte te geven aan onze gezamenlijke toekomst.

Door Christus onze Heer.


Dick Schoon, OKKN, bisschop van Haarlem