Raad roept regering op tot diplomatie rond Oekraïne

De Raad van Kerken heeft de Nederlandse regering vandaag per brief opgeroepen om actief aan te sluiten bij diplomatieke inzet tot deëscalatie van de ontwikkelingen rond Oekraïne.

Oorlogen leiden -zo schrijft De Raad- onvermijdelijk tot veel slachtoffers, destabilisatie van de regio en een toenemend aantal vluchtelingen. Groeiende haat tegen andere naties en mogelijke escalatie tot een groter conflict, acht de Raad ook realistisch.

De Duitse en Franse regeringen proberen reeds om met diplomatieke middelen een oorlog te vermijden. Vanuit zijn christelijke vredesspiritualiteit roept de Raad de Nederlandse regering op om zich tot het uiterste in te zetten voor een diplomatieke oplossing.