Gebed
voor vrede

Ook in Nederlandse kerken groeit bezorgdheid over de ontwikkelingen rond Oekraïne. In dit gebed, door Ad van der Helm, klinkt de roep om wijsheid en vrede. Opdat Zijn woord mensenharten raakt; en beweegt tot verzoening.

Gebed voor vrede

Levende God, Bron van leven voor alle mensen,
barmhartige Schepper en Vredevorst die ons allen tot broeders en zusters heeft geschapen,
 
We zien vol bezorgdheid hoe de oorlogsdreiging rond Oekraïne toeneemt en daarom richten wij ons in gebed tot U.
 
Wij bevelen de bevolkingen van Oekraïne en Rusland bij U aan.
Laat uw vrede in de harten van alle mensen neerdalen, opdat zij zich openen voor de ander.
Laat de wil tot verzoening en het verlangen om in vrede met elkaar te leven de bron zijn van denken, spreken en handelen.
 
Schenk uw heilige Geest van wijsheid en vrede om onze verantwoordelijkheid te zien voor onze samenleving, ons continent en onze wereld, waar mensen in vrede en veiligheid moeten kunnen leven, zonder angst voor de toekomst, zonder haatgevoelens jegens de ander.
Laat ons naar het voorbeeld van uw Zoon Jezus de mogelijkheden zien om de ander de hand te reiken en opnieuw te luisteren naar het verhaal van de ander en de ander in de ogen te zien.
 
Wij bidden U voor de regeringsleiders die een speciale verantwoordelijkheid hebben. Dat ook zij zich inzetten voor vrede en veiligheid voor alle volken.
 
Wij bidden U voor ons continent Europa. Dat het een gemeenschap van landen en naties kan zijn die in vrede met elkaar leven.
 
Wij bidden U, God, voor onze wereld, waar zoveel mensen op zoveel plaatsen de taal van geweld en haat spreken. Laat uw woord de mensenharten raken; beweeg de mensen tot verzoening.
 
Zo bidden we U in naam van de Vredevorst, Jezus Christus.
 
Amen
 


 
Ad van der Helm, voorzitter Haagse Gemeenschap van Kerken,
januari 2022