Interreligieuze ontmoeting van belang

Kerken vieren, preken en zingen, delen brood en wijn, doen aan pastoraat en diaconaat, en hebben oog voor wat er in de nabijheid en verder weg gebeurt. De kerken hebben via de Raad van Kerken daarnaast ook aandacht voor andere religies in hun omgeving, de interreligieuze ontmoeting. In de laatste plenaire zitting dit jaar werd de Raad van Kerken bijgepraat door de referenten Daniëlle Leder en Berry van Oers over de talrijke contacten met jodendom en islam, en door Freek Bakker over de contacten met de hindoes.

Voor de 447e vergadering hadden de afgevaardigden naar de plenaire zitting van de Raad van Kerken 8 december thuis weer achter de computer plaatsgenomen. Het was een vooral huishoudelijke vergadering waarin de Raad zeer kort de begroting voor 2022 besprak en goedkeurde.

Daarna stond de Raad uitvoerig stil bij het interreligieuze gesprek, een zaak waar de Raad op vele manieren bij betrokken is zoals bij de contactgroepen Islam en Christenen-Hindoes. Verder maakt de Raad deel uit van de interreligieuze organisatie In Vrijheid Verbonden (IVV) en het Overlegorgaan Joden, Christenen, Moslims (OJCM). Ook ondersteunt de Raad het werk van Geloven in Samenleven (GIS), dat op plaatselijk niveau bruggen wil bouwen tussen mensen van verschillende religieuze achtergronden en werkt aan onderlinge verbondenheid.

Er gebeurt veel, er zijn interreligieuze overleggen, er worden brieven geschreven naar de overheid, er wordt in steden als Leeuwarden, Gouda en Enschede met gemengde religieuze teams geprobeerd om vooroordelen weg te nemen, de verstandhouding te verbeteren en bruggen tussen religies te bouwen. Zoals de Stichting Geloven in Samenleven aangeeft, het is al goed als je elkaar als religies weet te vinden als het spannend wordt.

Daniëlle Leder en Berry van Oers maakten duidelijk dat het voor de verschillende religieuze genootschappen noodzaak is om alert te zijn en zo nodig stelling te nemen wanneer één van de religies in een kwaad daglicht wordt gezet. De Raad werd gewezen op de brief die het Overlegorgaan Joden, Christenen, Moslims 25 oktober naar de minister van Justitie, mr. Grapperhaus stuurde. Daarin betreurt het OJCM dat de overheid heimelijk onderzoek heeft laten plegen naar lokale moskeegemeenschappen. Het OJCM wil graag een gesprek met de minister om het vertrouwen tussen overheid en religieuze gemeenschappen te herstellen.

‘Als we de samenwerking willen handhaven, moeten we ook voor elkaar staan’, aldus Daniëlle Leder. Als voornaamste taak voor de interreligieuze ontmoeting en het OJCM in het bijzonder ziet zij het laten doorwerken van die interreligieuze ontmoeting naar de lokale geloofsgemeenschappen, het proberen om jongeren bij dit werkveld te betrekken, en het genereren van publiciteit bij de initiatieven om duidelijk naar voren te brengen dat samenwerking van religies ook positief voor de samenleving kan zijn.

De afgevaardigden naar de Raad van Kerken hebben veel waardering voor al het werk dat de verschillende referenten verzetten om de contacten landelijk en lokaal met andere religies te intensiveren. Vraag is wel of al die overleggen en brieven over en weer tussen contactgroepen, kerken en overheden soms niet verwarrend werken. Wie spreekt en schrijft namens wie en hoe breed wordt dat gedragen. Vanuit de Raad werd benadrukt dat draagkracht voor het spreken van de kerken en de Raad van Kerken belangrijk is en dat de relatie tussen de Raad en het OJCM hoe dan ook geborgd moet blijven.

Teun-Jan Tabak