Nieuwsberichten

Bijeenkomst vluchtelingen

Zaterdag 20 november hield de werkgroep Vluchtelingen zijn werkdag met een videobijeenkomst. Men kan de bijeenkomst terugkijken. En de werkgroep wil graag in contact komen met hen die actief betrokken zijn bij de opvang van vluchtelingen. >>

Een bijzondere Walk of Peace

Op het Inspiratiefestival Terschelling is ook in 2021 vanuit de Raad van Kerken een ‘Walk of Peace with Creation’ georganiseerd. Door het fraaie duinlandschap ging het. Er waren drie staties: gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. >>

Voor een solidaire samenleving

De Raad steunt het voorstel van het Kabinet om huishoudens die worden geconfronteerd met de snel stijgende energiekosten te compenseren, en roept het Kabinet op de regeling zo aan te passen, dat de compensatie terechtkomt bij de mensen die het echt nodig hebben. >>

Basisregels extra belangrijk

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft een advies opgesteld voor de 31 aangesloten kerkgenootschappen naar aanleiding van de extra maatregelen van het kabinet ingaande 6 november om de verspreiding van het COVID-19-virus af te remmen. >>

De kerk is wat ze viert

De Liturgische Kring viert haar honderdjarig bestaan. Met dankbaarheid kijkt ze terug. Deze dankbaarheid wordt beschreven in een boek van bijna 400 bladzijden, resultaat van zorgvuldig onderzoek. Een recensie van dr. Joris Vercammen. >>