Abraham, Jakob, Jozef en Mozes

Lieve God,

Abraham, vader van gelovigen
hebt u als vreemdeling gezegend
in het land van uw belofte
en tot uw geliefde volk gemaakt.

Jakob hebt u
op de vlucht van huis en haard
met uw engelen
getroost en bemoedigd.

Jozef hebt u gekroond
in den vreemde
om zijn volk en familie
te voeden in magere tijden.

Mozes, vele jaren zwervend door de woestijn
bent u voorgegaan in wolk en vuur
tot aan de drempel
van het land van melk en honing.

Wij bidden u voor wie huis en haard verlaten hebben.
Voor wie vluchten, voor wie zwerven.
Voor wie alle rechten en bescherming hebben verloren.
Voor wie bij niemand plaats is in de herberg.

Wil hen bewaren en behoeden
in de holte van uw hand.
Ontferm u over hen
en geef ons uw ontferming in het hart.

Amen

Wim Beekman, classisdominee van de Protestantse Classis Fryslân