Advent op een verantwoorde wijze vieren

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft, naar aanleiding van de maatregelen die op vrijdag 26 november door het kabinet zijn bekendgemaakt, een tweede advies opgesteld waarin wordt ingegaan op de gevolgen voor kerkdiensten die op zondag na 17.00 uur plaatsvinden of nog niet zijn afgelopen.

Advies verder aangevuld

Tijdens de persconferentie gisteren, 26 november jl., zijn aanvullende strengere maatregelen bekend gemaakt. Doel is het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen.  De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag door, maar met aanvullende regels. In de avond is bijna alles gesloten vanaf 17.00 uur en de essentiële winkels vanaf 20.00 uur.

Deze maatregelen gaan in op zondagmorgen 28 november om 05.00 uur. Ze gelden in ieder geval tot 19 december 2021. De situatie wordt op dinsdag 14 december 2021 opnieuw beoordeeld.

In dit tweede en samenvattende advies wordt ingegaan op de gevolgen voor de kerkdiensten en voor de doordeweekse kerkelijke activiteiten. CIO roept de aangesloten kerken op om op een verantwoorde wijze uitvoering te (laten) geven aan deze maatregelen en dringende adviezen.

Naar het advies op de website van het CIO