Nieuwsberichten

Basisregels extra belangrijk

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft een advies opgesteld voor de 31 aangesloten kerkgenootschappen naar aanleiding van de extra maatregelen van het kabinet ingaande 6 november om de verspreiding van het COVID-19-virus af te remmen. >>

Woorden van Hoop en Troost

Ds. Ineke Bakker, 2of3bijEEN, over de vrouwen in Midden-Amerika en de hoop en troost die Bijbelverhalen kunnen geven. Het verhaal leert ze dat Jezus nabij is, dat Jezus het lijden kent. Dat God niet ver weg is, maar nabij is in de dood. >>

Woorden van Hoop en Troost

Ds. Rob de Raad van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten spreekt over Romeinen 8:35: 'Wat zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus.' Paulus concludeert: Er is absoluut niets wat ons kan scheiden van de liefde van God. Hij spreekt dan over de liefde van God voor u. >>