Basisregels extra belangrijk

Met ingang van zaterdag 6 november a.s. neemt het kabinet extra maatregelen om de snelle verspreiding van het COVID-19 virus af te remmen. In dat kader heeft het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) een advies opgesteld voor de 31 aangesloten kerkgenootschappen. Dit advies kunt u nalezen op de website van het CIO.

Naar de website van het CIO