Blijf de mensen vasthouden

Eeuwige God, 

Met vallen en opstaan geloven we dat u betrokken bent op mensen,
u heeft ons gemaakt naar uw evenbeeld,  
u heeft het goede voor ons voor ogen. 

Toch zijn er zoveel mensen die niet mee lijken te tellen,
mensen die vergeten zijn en overgeleverd zijn aan zichzelf.  
Zoveel zachte stemmen die overschreeuwd worden door het harde roepen van anderen.  
We mogen erop vertrouwen dat u ook die stemmen hoort, ook deze mensen kent.  
Blijf al die mensen vasthouden.   

Er zijn zoveel systemen die beperken,  
waardoor mensen niet tot bloei komen.
Eindeloze en uitzichtloze procedures,  
waardoor mensen de moed op een toekomst dreigen te verliezen.
Blijf al die mensen vasthouden.   

Het kan soms zo machteloos maken, God. 
Daarom bidden we om een zacht hart en een open blik 
dat we durven zien wie er buiten de boot vallen,  
dat we durven zien voor wie er geen veilige plek is en wie niet welkom is.  
Geef ons de moed om op onze eigen manier iets te kunnen betekenen voor de mensen die vergeten lijken te zijn.  
Dat we het goede voor elkaar voor ogen hebben,  
naar het voorbeeld van Jezus.  

Amen

Margriet van de Bunt, voorganger van de Protestantse Gemeente in Biddinghuizen en bestuurslid van de Oecumenische Vrouwensynode