Klimaatmars start met interreligieuze viering

Voorafgaande aan de klimaatmars op 6 november in Amsterdam, waaraan circa 40.000 mensen deelnamen, vond in de Westerkerk een interreligieuze klimaatviering plaats. Het initiatief daartoe kwam van de Geloof & Klimaatgroep van Milieudefensie en de Protestantse Kerk Amsterdam.

Het thema van de viering luidde ‘Geef de aarde door – in hemelsnaam’. In een afwisselend geheel vertolkten de vijf wereldreligies en het humanisme hun gemeenschappelijke boodschap: Wij hebben onze aarde in bruikleen. We hebben iedereen, ongeacht zijn of haar levensbeschouwelijke achtergrond, nodig om zorg te dragen voor het behoud van onze aarde en om samen een nieuwe weg in te slaan. Gezongen werd het aarde-lied van Herman Koetsveld, inspirerende woorden bij het thema.

Werk maken van klimaatbeloften

In afwisseling met een dans door Jelina Leenders en een imposante orgelimprovisatie bij de eerste verzen van Genesis door de organist van de Westerkerk klonken dringende oproepen van enkele jonge sprekers. Shemaraiah Baddoo riep president Rutte op eindelijk werk te maken van de Nederlandse klimaatbeloften. Anne-Maria van Hilst sprak vanuit het jodendom over ‘Tikoen Olam’, het herstel van de schepping. Karishma Datai reciteerde een hindoeïstisch gebed dat gevolgd werd door een gemeenschappelijk gesproken ‘ohm’ door alle aanwezigen.

Ook de oudere generatie sprak zich helder uit. In zijn bijdrage vanuit de islam stelde Enis Odaci dat ‘100% van de mensen op aarde een visie heeft op leven. Op de verhouding tussen God en mens of op onze individuele plek in het grotere geheel. En daarom moeten we meer dan ooit onze levensbeschouwelijke krachten bundelen om klimaatverandering tegen te gaan.’

Waardentransitie

Marco Oostdijk vroeg zich namens de humanisten af of het niet tijd is voor een collectieve waardentransitie in ons land, als basis onder het klimaatbewustzijn en de energietransitie, en als basis ‘onder een nieuw normaal’.

Na de viering sloten de viering-gangers zich aan bij de klimaatmars, achter het brede spandoek met het motto van de viering. Dat werd namens de Raad van Kerken meegedragen door algemeen secretaris Christien Crouwel.

Foto: Gerard Scholte. Links voor Christien Crouwel. In geel hesje Elske Scholte, een van de organisatoren van de interreligieuze viering