CIO stelt Covid-routekaart voor kerken vast

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft in zijn vergadering van vrijdag 19 maart jl. de door een werkgroep voorbereide routekaart kerken besproken en aanvaard als weloverwogen advies voor de bij CIO aangesloten 31 kerkgenootschappen. Dit gebeurde nadat minister Grapperhaus aan het begin van de vergadering de aanwezigen had bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de pandemie. De minister sprak zijn waardering uit voor de inzet van de kerken in deze.
Later diezelfde dag heeft de voorzitter van het CIO de routekaart kerken aangeboden aan de minister, die er met belangstelling van heeft kennisgenomen.

Verschillende fasen

Het definitief maken van de routekaart heeft tijd gekost: de golfbewegingen in de covid-besmettingen maakten telkens nieuwe afstemming met de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen en de overheid noodzakelijk.
CIO is blij dat de routekaart kerken er nu is: een handreiking aan de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen, hoe om te gaan bij verschillende fasen van de covid-pandemie met erediensten, daaraan gerelateerde en overige activiteiten die tot het kerkelijk leven behoren. Het eind van de pandemie is nog niet in zicht. De routekaart is een instrument dat voorlopig nog nodig en actueel zal blijven.

De routekaart leest als de Covid-routekaart van de overheid. De kaart bestaat uit kolommen per fase (waakzaam, zorgelijk, ernstig, zeer ernstig, zeer ernstig met verzwaring) en een toelichting. Tekst en toelichting vormen één geheel met de routekaart. De routekaart biedt ook een perspectief en geeft een handvat om in te spelen op toekomstig mogelijke veranderde omstandigheden: wanneer het in de komende tijd tot een afschaling van maatregelen kan komen, is per fase aangegeven wat meer mogelijk kan zijn.

Routekaart: weloverwogen advies

Dit betekent dus ook dat de publicatie van deze routekaart geen wijziging brengt in de maatregelen die op dit moment van toepassing zijn.
De routekaart is een ernstig en weloverwogen advies aan de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen: welke maatregelen (ten minste) geadviseerd worden. Het is aan de aangesloten kerkgenootschappen om de tot hun kerkgenootschap behorende lokale kerkgemeenschappen te informeren en te adviseren.

Covid-routekaart

Photo by Marcelo Schneider / WCC