Neem mijn handen, uren, tijd

Trouwe God en Vader, 
Geprezen zij Uw Naam. 
Bij U vinden we houvast 
U bent de Rots in de branding 
De Schuilplaats bij gevaar 
Het Anker in de storm. 
Naar wie moeten we anders gaan … 
U geeft woorden van eeuwig leven. 

Met een verdeeld politiek landschap 
En een onzekere toekomst voor mensen aan de grenzen 
Kunnen en willen we niet anders dan roepen: 
Ontferm U Heer. 
Laat het licht van Uw gezicht schijnen 
Over degenen die in wanhoop en onzekerheid 
Wachten met een onrustig hart. 

Heer, til hen op. Toon hen Uw gezicht.
Doe hen ervaren dat U hen ziet. 
Geef het geloof in een zékere toekomst 
Die hen is beloofd omdat U eeuwig bent en blijft. 

En maak ons instrumenten van Uw vrede 
Die het licht van Uw gezicht mogen verspreiden 
Zoals de maan het zonlicht weerkaatst. 
Neem mijn handen, uren, tijd 
Ze zijn van U en willen dienstbaar zijn. 

Amen 

Jurjen ten Brinke, presentator voor de Evangelische Omroep en voorganger van de multiculturele kerk Hoop voor Noord in Amsterdam-Noord