Oproep tot gebed voor Tigray

‘Wanneer één deel van het lichaam van Christus lijdt lijdt heel het lichaam… ‘

Met diepe verontrusting horen wij berichten uit de provincie Tigray in het noorden van Ethiopië. In november 2020 is daar een burgeroorlog uitgebroken. De provincie Tigray is in oorlog met de Ethiopische overheid. Huizen, bezittingen en waterpompen zijn vernield, gewassen verbrand en families van elkaar gescheiden, op de vlucht voor geweld. Ziekenhuizen en gezondheidscentra functioneren niet meer door plunderingen en weggevlucht personeel. Ook het leger van Eritrea is betrokken. Het gebied is heel moeilijk toegankelijk, maar er bereiken ons via ons oecumenisch netwerk, media en bijvoorbeeld Amnesty International en Human Right Watch zeer schrijnende berichten over moorden, o.a. in de historische stad Axum, verkrachtingen, roof, vernietiging van gewassen, 2,2 miljoen vluchtelingen in het gebied zelf (60.000 naar Soedan). Omdat er veelal geen contact mogelijk is, weten familieleden van elkaar niet of ze nog leven en waar ze zijn. Ook in de Ethiopische, Tigray en Eritrese gemeenschappen in Nederland is grote zorg. Natuurlijk spelen er ook grote politieke belangentegenstellingen.

Wat doen we als kerken in een situatie als deze? Gebed, meeleven, Gods aanwezigheid toewensen, dat is zeker waar wij als leden van die ene kerk van Jezus Christus toe geroepen zijn. Zie hieronder een gebedsintentie voor de vieringen in onze gemeenschappen.

Noodhulp dringend nodig

In december stuurden onder meer al de Lutherse Wereldfederatie (LWF), de Wereldraad van Kerken, en het diaconale samenwerkingsplatform ACT-Alliance alsmede de Afrikaanse Raad van Kerken een pastorale brief naar de kerken in Ethiopië. Ook is er via de LWF en andere organisaties achter de coulissen pleitbezorging naar Europese Unie, de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie. Gelukkig wordt het mondjesmaat mogelijk om te helpen en komt via ACT-Alliance noodhulp op gang in samenwerking met o.a. de Ethiopische Lutherse Mekane Yesus kerk (EECMY). Vanuit Nederland roepen wij via o.a. Kerk in Actie op om het noodhulpprogramma te steunen.

De Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandbeleid EU, Josep Borell, gaf eind februari een verklaring af naar aanleiding van de moorden in Axum.

Het is belangrijk dat wij ons als kerken en samenleving realiseren wat er in Tigray gebeurt. Wij willen er op aandringen, dat overheden druk uitoefenen op alle partijen in Ethiopië en Eritrea om het geweld te stoppen, hulpverleners en media toe te laten en dat onafhankelijke instanties (zoals bijvoorbeeld de VN) onderzoeken wat er gebeurt en gebeurd is. Omdat wij geloven dat woorden van hoop en intenties van gebed belangrijk zijn om onze praktische inzet voor de slachtoffers in Tigray in te bedden in onze eigen levens formuleren wij hieronder gebedsintenties en vragen kerken in Nederland hun meeleven uiten naar de Tigray/Ethiopische/Eritrese gemeenschappen in Nederland.

Gebedsintenties

God van liefde en mededogen,
met diepe verontrusting horen wij van het mensonwaardig geweld in Tigray, in Ethiopië,
waar miljoenen op de vlucht zijn geraakt om het vege lijf te redden.
Wij horen van verkrachtingen, van vernielde oogsten
en van familieleden die elkaar kwijt zijn geraakt
in de chaos van deze oorlog.

Wees aanwezig daar waar mensen ten einde raad zijn,
steun degenen die proberen praktisch hulp te verlenen of politieke oplossingen te bevorderen.
Maak ons in deze dagen op weg naar Pasen ervan bewust
dat u zelf in leven en lijden van uw zoon Jezus Christus,
deelgenoot hebt willen zijn van al wat mensen ondergaan aan lief en leed,
aan nood en ellende.

Maak onszelf, in onze praktische bewogenheid en onze diaconale inzet,
deelgenoot van de levens van wie in Tigray en op zo veel ander plaatsen in deze wereld
door oorlog en geweld worden geraakt of op de vlucht zijn geslagen.
Houd ons bij elkaar als uw mensen,
die elkaar niet willen loslaten en voor elkaar ‘naasten’ willen zijn,
uw tastbare aanwezigheid bij mensen in nood,
vandaag en alle dagen.

Amen

 Meer informatie

Bij de foto: LWF-landenvertegenwoordiger Sophie Gebreyes en EECMY-DASSC bestuurder Desta Hadera (right) ontmoeten Eritrese vluchtelingen in een EECMY-kerk in Mekelle. Foto: LWF/C. Masanga