Beppie van Laar – 40 jaar in dienst van de Raad

Vandaag stond de Raad van Kerken in een goed bezochte online-bijeenkomst stil bij het 40-jarig dienstjubileum van Beppie van Laar. Zij kwam op 16 maart 1981 als bureausecretaresse in dienst. In deze functie groeide zij geleidelijk uit tot wat Joris Vercammen, emeritus aartsbisschop van Utrecht, in zijn bijdrage aan het Liber Amicorum ‘de ruggengraat van de Raad van Kerken’ noemt en anderen ‘de stille kracht achter de schermen’.

In zijn toespraak memoreerde voorzitter Geert van Dartel dat Beppie zelf helemaal niet hecht aan bijzondere aandacht bij gelegenheid van haar jubileum, maar dat veertig jaar trouwe dienst aan de Raad van Kerken niet onopgemerkt voorbij mag gaan:

‘Je persoon, je inzet en loyaliteit aan de Raad hebben zoveel verbondenheid binnen het netwerk van de Raad gegenereerd, dat beschroomdheid noch lockdown ons kunnen weerhouden om je vandaag te feliciteren en te bedanken voor het reuzenwerk dat je voor de Raad van Kerken hebt verricht en nog steeds verricht. Vandaag, zo vermoed ik maar even, zal dat geluid van vele kanten klinken. Probeer ervan te genieten. Morgen is het weer gewoon woensdag.’

Vanuit eigen herinneringen onderstreepte Van Dartel de grote betekenis van het bureausecretariaat en de rol die Beppie van Laar binnen de Raad van Kerken vervult:

‘In de loop der jaren werd me gewaar hoe belangrijk de rol van het bureau voor het functioneren van de hele Raad is. Het omvat veel meer dan het klaarmaken en verzenden van stukken en het bijhouden van de agenda. Ook in de interne en externe communicatie speel je een belangrijke rol. En, niet te vergeten, je dossier- en archiefkennis. 

Met name ben je een grote steun voor de algemeen secretaris. Hoe belangrijk ontdekte ik op een gegeven moment bij de voorbereiding van een uitgave voor de Week van Gebed voor eenheid van christenen, toen Klaas van der Kamp tussen neus en lippen vertelde hoe die mooie posters voor de Gebedsweek tot stand komen. Hij zei: “Ik selecteer een paar beelden en dan leg ik ze voor aan Beppie en dan hakken we samen de knoop door”. Het is zeker waar: de vormgeving van de uitgaven, de posters, bulletins etc. van de Raad van Kerken zijn door de jaren heen steeds mooier geworden.

Er is ontzettend veel door je handen gegaan aan stukken, publicaties, artikelen, bijeenkomsten. De Raad mag zich gelukkig prijzen met jou en jouw inzet. En dat doen we dan ook. Ik dank je namens de hele Raad van Kerken heel hartelijk voor jouw grote bijdrage aan het werk van de Raad, ik hoop dat je dat nog een tijdje blijft doen en wens je nog vele jaren in goede gezondheid met Ad en al je dierbaren toe!’

Namens de lidkerken van de Raad en een grote kring van mensen uit heden en verleden van de Raad bood vice-voorzitter Kees Nieuwerth de jubilaris een cadeau aan.

Algemeen secretaris Wim van der Zee met rechts achter hem de jonge Beppie van Laar

Algemeen secretaris Christien Crouwel was, samen met een vaste vrijwilliger van de Raad, ten kantore om Beppie van Laar een Liber Amicorum aan te bieden namens diezelfde kring van mensen. In dit boek, een speciale uitgave van Oecumenisch Bulletin, vertellen zij hoe zij daarop terugkijken en wat Beppie daarin voor hen heeft betekend.

In haar toespraak bedankte Christien Crouwel Beppie voor haar grote steun en collegialiteit. Zij wees daarbij op de ‘Beppie-stijl’ die zich het best laat typeren als ‘no nonsense, to the point en zonder veel franje’. Maar, zo gaf Crouwel aan, ‘daarachter gaat een wereld aan kennis, vaardigheden en humor schuil.’

‘De deur naar die wereld is in de afgelopen twee jaar die ik in dienst ben van de Raad wijd opengegaan en ik mag en kan bijna dagelijks delen in de rijkdom ervan. Daar kan ik je niet genoeg voor danken.’

Voor haar grote en onvermoeibare inzet voor de oecumene ontving Beppie bij de afsluiting van de bijeenkomst de Oecumenekaars.