‘Stemmen van klaagzang, hoop en moed’

De Wereldraad heeft een bundel gebeden uitgebracht op verzoek van zijn leden en regionale partners, zodat de vele mensen die door Covid zijn getroffen hun verdriet kunnen uiten en hoop voor de toekomst kunnen koesteren.  

Het nieuwe, engelstalige, gebedenboek werd op 18 maart jl. gepubliceerd, en zal de komende dagen via de WCC ook beschikbaar zijn in het Duits, Frans en Spaans.

De bundel dient niet alleen als leidraad voor de speciale komende ‘Week van Gebed in tijden van de Covid-19 pandemie’ van 22-27 maart, maar ook als een bron van expressie voor lokale, regionale en wereldwijde bijeenkomsten daarna. In het voorwoord schetst waarnemend algemeen secretaris van de Wereldraad, ds. prof. dr. Ioan Sauca, de aanleiding van het boek: er is precies een jaar verstreken sinds de Wereldgezondheidsorganisatie de verspreiding van Covid-19 uitriep tot pandemie. 

‘Tijdens de week zullen we samenkomen om voorbeden te doen, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren en diegenen die in de frontlinie voor hen zorgen, vaak onder zware omstandigheden’, schrijft hij. ‘We zetten ons in voor actief medeleven, ter ere van Hem die medelijden had met de menigte en hen genas.’ 

De publicatie omvat gebeden van over de hele wereld, bijeengebracht vanuit verschillende denominaties. Een speciale sectie bevat ook informatie voor activiteiten door kerken, gemeenschappen en individuen met het oog op de meest kwetsbaren in hun samenleving.

In de rubriek ‘Gebeden van hoop’ worden we uitgenodigd om te bidden: ‘God van hoop, onze harten stromen over van dankbaarheid voor uw blijvende aanwezigheid in deze buitengewoon moeilijke en onrustige tijden. Moge de vlam van hoop blijven branden onder individuen, gezinnen, gemeenschappen en naties’.