Nieuwsberichten

Woorden van Hoop en Troost

Diaken Damian Beshay, Koptisch-Orthodoxe Kerk, spreekt over Prediker 11: 'Werp uw brood over het water, want na vele dagen zult u het vinden.' Het gaat hier om het werpen, het loslaten van de bestemming, maar ook om het brood, symbool voor gebaren en daden. >>

Woorden van Hoop en Troost

In de vijftiende aflevering spreekt Johan de Wit vanuit de Vrijzinnigen Nederland over het dunne koord van de koorddanser. In het steeds weer zoeken naar de balans kunnen we de weg voltooien die voor ons ligt. Ook aarzelende stappen brengen ons bij het einde van de reis. >>

Woorden van Hoop en Troost

Machiel Jonker, Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, over onze grote opdracht: het maken van discipelen: iemand uitnodigen, samen naar de livestream kijken, met elkaar bidden, elkaar bemoedigen. Volgelingen van Jezus zijn. Wij zullen er gelouterd uitkomen. >>

Woorden van Hoop en Troost

Subdiaken Fikri Sumer van de Syrisch-Orthodoxe Kerk: Christus is het licht en de liefde op deze wereld. Zijn liefde en de barmhartigheid schitteren in de donkere winter van onze wereld. In deze donkere dagen moeten wij God zoeken. Hij is het licht en verlicht ons naar ziel en lichaam. >>

Woorden van Hoop en Troost

Het licht van Christus wijst ons de weg. Want ook wij zijn onderweg op vaak moeilijke wegen in deze onzekere tijden. Laten we op weg gaan naar die God die zelf op weg is naar de mensen. Want dat is onze troost en hoop. God is onderweg naar ons, Hij is nabij. >>