Kerkdiensten rond de Kerstdagen

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft, naar aanleiding van de maatregelen die op zaterdagavond 18 december jl. tijdens de ingelaste persconferentie zijn bekendgemaakt, een advies uitgebracht omtrent kerkdiensten rond de Kerstdagen en de jaarwisseling. Deze maatregelen gelden in elk geval tot en met zaterdag 15 januari a.s. om 05.00 uur. Deze maatregelen zijn genomen om de verspreiding van de omikronvariant van het covid-virus op korte termijn te vertragen om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden.

Het CIO doet de volgende dringende aanbevelingen aan de bij CIO aangesloten 31 kerkgenootschappen, die een aanscherping betekenen op eerdere uitgebrachte adviezen.

Kerkdiensten rond de Kerstdagen en jaarwisseling

  1. Zendt kerkdiensten digitaal uit en nodig kerkleden en belangstellenden uit om deze diensten digitaal mee te vieren.
  1. Als er redenen zijn – in uitzonderlijke gevallen – om fysieke diensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 50 kerkgangers (exclusief ‘personeel’).

Basisregels blijven in dat geval van toepassing.  Ook het aantal aanwezigen dat met inachtneming van de 1,5m afstand geplaceerd in een kerkruimte past (dit kan minder zijn dan 50 personen).

Op de website van het CIO is meer informatie te lezen, bijvoorbeeld omtrent andere gelegenheden, zoals diensten bij uitvaarten en huwelijken. Website van het CIO