Raad krijgt nieuwe medewerker communicatie

Vanaf januari sluit Roland Meeuwsen aan bij het team op het bureau van de Raad. Zijn rol van communicatie-medewerker is nieuw binnen de bureau-organisatie.

‘Ik word heel blij van het vooruitzicht om zowel mijn kerkelijk engagement en inzicht alsook professionele mogelijkheden in te zetten voor de Raad en zijn lidkerken’, aldus Roland.

In de eigen beroepspraktijk werkte en werkt hij als communicatie-professional adviserend en uitvoerend voor opdrachtgevers in bedrijfsleven, non-profit organisaties en zowel landelijke als lokale overheden.

’Ik ben eraan toe om mijn inzet daarnaast ook te richten op hetgeen ik van diepste betekenis acht. De oecumene ligt me na aan het hart. In mijn vrijwillige jeugd- en opbouwwerk binnen de kerk ervaar ik haar volle breedte. Ik ben dankbaar om in deze rol mee te kunnen denken en werken aan een vitale gemeenschap van kerken en aan  verbondenheid in de veelkleurige bloemweide van de Eeuwige!’

Roland zal beginnen per 1 januari 2022 en zich in eerste instantie inzetten voor externe communicatie: het verzorgen van de website, nieuwsbrieven, uitgaven als Oecumenische Bezinning, het onderhouden van contacten met media en zaken rond de jaarlijkse campagne voor de Week van Gebed voor eenheid van christenen.