Ontwikkelingssamenwerking: Raad vraagt 0,7% BNP

‘De komende maanden staan we wereldwijd en nationaal voor grote keuzes. Wereldwijd omdat duidelijk is geworden dat de Sustainable Development Goals niet meer bereikt kunnen worden met de huidige inzet. Nationaal omdat u mogelijk na de verkiezingen keuzes over onze mondiale betrokkenheid kunt vastleggen in een nieuw regeerakkoord.’

Dit schrijft een groep van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, waaronder de Raad van Kerken in Nederland, vandaag in een brief aan de fractievoorzitters. Het voorstel luidt: Investeer 0,7% van het Bruto Nationaal Product in ontwikkelingssamenwerking.

Eerder riep dezelfde groep op om 1% van het beschikbare budget ter bestrijding van de Covid-19 crisis te reserveren voor een mondiale aanpak gericht op landen met lage- en middeninkomens.

‘Wij geloven dat dit commitment ons helpt om een effectieve bijdrage te leveren aan het welzijn, de gezondheid en het geluk van alle mensen. De mens, ook al woont hij ver van ons vandaan, is onze naaste. Die mens mag rekenen op onze compassie, wat niet alleen naastenliefde, maar ook een vorm van gerechtigheid is’, zo besluit de brief.