Raad verzorgt weekopening Wereldraad

Wekelijks houdt de Wereldraad van Kerken in Genève op maandag een weekopening. Daarbij wordt afwisselend gebeden voor een specifiek deel van de wereld. In de week van 28 februari tm 6 maart is dat voor Nederland, België en Luxemburg.

Nu deze weekopening door de corona-pandemie niet fysiek kan plaatsvinden, worden kerken of nationale Raden van Kerken uit deze regio uitgenodigd om online het ochtendgebed te verzorgen. Aanstaande maandag, 1 maart, zal Nederland dat doen. Samen met prof.dr. Peter Nissen van de Remonstrantse Broederschap zullen voorzitter Geert van Dartel en algemeen secretaris Christien Crouwel van de Raad voorgaan in deze korte viering. Ds. Gert Landman, referent liturgie en kerkmuziek, zal twee liederen zingen.

Orde van dienst:

Openingsgebed
Lied 217: 1,3 en 5 ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’
Psalmgebed: Psalm 22, 23 – 31
Schriftlezing: Marcus 8, 31 – 38
Reflectie
Lied 941 ‘Waarom moest ik uw stem verstaan?’
Voorbeden
Zegen

Het ochtendgebed vindt plaats op maandag 1 maart van 8.30 – 9.00 uur plaatselijke tijd en is te volgen via Zoom. Wilt u deelnemen, stuur dan een kort bericht naar rvk@raadvankerken.nl
U ontvangt dan een link voor strikt persoonlijk gebruik.