Om uw liefde en trouw

Barmhartige God, 

U bent een God van liefde en trouw.
U bent niet blij met onrecht,
U beschermt wie zwak is.
U ziet elk mensenkind, hoe klein en kwetsbaar ook. 

Wij bidden om uw ontferming.
over hen die klein en kwetsbaar zijn.
over hen die onrecht wordt aangedaan
en over hen die zwak zijn. 

Wij vragen om uw liefde en trouw,
voor al die gevluchte vrouwen, kinderen, mannen, ouderen, jongeren
die hopen op een beter leven
maar die geen uitzicht krijgen,
die kou lijden, van wie lichaam en geest geschonden wordt.
Om allen die wachten aan onze grenzen bidden wij tot U: Heer ontferm U!  

Wij bidden om uw liefde en trouw,
bij leiders die beloftes deden,
bij werkers in vluchtelingen kampen,
bij aanstichters van oorlog en geweld,
in ons eigen hart en in onze eigen gebeden. 

Geef dat door uw liefde en trouw,
in woorden en daden,
in acties en gebeden,
in doorgaan en stil zijn,
uw Rijk komt op aarde.
Geef ons moed en vertrouwen tot die tijd komt,
omdat U nooit loslaat wat uw hand begon.
In de naam van Jezus Christus onze Heer, Amen. 

Jojanneke Dekker, predikant van de Sionskerk in Ameide