Wereldgebedsdag

Op 5 maart is het Wereldgebedsdag. Thema dit jaar is ‘Rotsvast’. Het materiaal is dit jaar voorbereid door vrouwen uit Vanutu. Centrale Bijbeltekst is Matteüs 7:24-27 – Building on a strong fundation.

Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed opnieuw de wereld rond. Op elk uur van de dag ontwaken telkens andere volkeren. En gedurende 24 uur vinden ergens in de wereld bijeenkomsten plaats waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde Schriftgedeelten worden gelezen. Op deze bijzondere dag voelen honderdduizenden mensen zich door gebed verenigd en bemoedigd.

De viering van Wereldgebedsdag wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen uit een ander land. Zo wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en de praktische toepassing van Bijbelse teksten: mensen delen elkaars zorgen, luisteren naar elkaar en voelen zich daardoor ook solidair met elkaar. Wereldgebedsdag wil iedereen inspireren om talenten en gaven in dienst van elkaar en de samenleving te stellen.

Vrouwen van Vanuatu

Dit jaar zijn het de vrouwen van Vanuatu, een archipel in de Stille Zuidzee, die een viering hebben samengesteld gebaseerd op het verhaal van Jezus over de man die een huis bouwde op de rots. Een actuele benadering voor de eilandbewoners. Want hun relatie met hun land ligt aan de basis van de identiteit en spirituele kracht van Ni-Vanuatu.

De vrouwen roepen op om onze huizen, onze naties en de wereld te bouwen met wijsheid. Zoals de man in het verhaal van Jezus.
Op de eilandengroep die gevoelig is voor aardbevingen, cyclonen, vulkaanuitbarstingen en een stijgende zeespiegel, is de combinatie van het terrein en het klimaat cruciaal voor de bevolking om te bepalen waar en hoe er gebouwd wordt.

Daarbij is een rots een sprekend beeld van een goed fundament om je huis op te bouwen. De vrouwen spannen zich in om ook een goed fundament te leggen onder hun leven en dat van hun kinderen. Door hun stem als een geschenk van wijsheid te ontvangen, delen we hun hoop en betrekken we onze gemeenschappen op creatieve wijze bij ‘Informeel gebed en viering’.

Rotsvast: een schikking met symboliek

Charlotte Kwak van symbolischschikken.nl maakte een bloemschikking bij de Wereldgebedsdag. Er is een frame gemaakt van twee plantensteunen met daar bovenop een krans van berkentakken. Het witte schelpenzand en de versierde krans van berkentakken weerspiegelen de prachtige natuur: de witte stranden en de weelderige begroeiing. Verwerkt in de krans zijn bladeren van de gekleurde Croton, veel voorkomend op de eilandengroep maar in Nederland een kamerplant. Het groen van Asparagus is nog mooier als het vervangen wordt door takken van de parapluvaren – Sticherus Cunninghamii – die ook van nature voorkomt op de eilanden.

Met het verwerken van deze materialen is afgeweken van het principe om enkel te kiezen voor seizoensgebonden materialen, uit respect voor de identiteit van de bevolking en de natuur van Vanuatu.

Meer informatie Wereldgebedsdag