Nieuwsberichten

Voor een solidaire samenleving

De Raad steunt het voorstel van het Kabinet om huishoudens die worden geconfronteerd met de snel stijgende energiekosten te compenseren, en roept het Kabinet op de regeling zo aan te passen, dat de compensatie terechtkomt bij de mensen die het echt nodig hebben. >>

Mondiale schuldenvraagstuk

Christenen bijeen in het kader van een dialoog met IMF en Wereldbank wisselden ervaringen uit van landen die gebukt gaan onder zware schuldenlasten. Er werden concrete voorstellen besproken om de schuldencrisis te boven te komen. >>

#Nietalleen

Overal in het land bieden diaconieën en gemeenteleden hulp aan mensen die in het nauw komen door het coronavirus. Het platform nietalleen.nl bundelt veel van deze initiatieven, zodat ze elkaar kunnen versterken. >>