Armoedebestrijding

#Nietalleen

Overal in het land bieden diaconieën en gemeenteleden hulp aan mensen die in het nauw komen door het coronavirus. Het platform nietalleen.nl bundelt veel van deze initiatieven, zodat ze elkaar kunnen versterken. >>