Mondiale schuldenvraagstuk

Op 29 maart jl. kwamen vertegenwoordigers van de wereldwijde christelijke gemeenschap bijeen, in dialoog met het IMF en de Wereldbank. De christelijke nevenbijeenkomst stond in het teken van de invloed van schulden op arme landen, gecombineerd met voorstellen voor eerlijke en groene herstelfinanciering: ‘The impact of debt on poor countries and proposals for fair and green recovery financing.’ De deelnemers wisselden ervaringen uit van landen die gebukt gaan onder zware schuldenlasten. Ook werden concrete voorstellen besproken om de schuldencrisis te boven te komen. De nevenbijeenkomst werd georganiseerd door de Wereldraad, samen met CAFOD (Catholic Agency for Overseas Development), ChristianAid, Jubilee USA en andere religieuze organisaties op het Civil Society Policy Forum.

Hieronder volgen verschillende uitspraken van enkele deelnemers:

Eugene Kabilika, executive director van Caritas Zambia, zei dat ‘de toegenomen schuldenlast de hoeveelheid geld die beschikbaar is voor de regering om onderwijs, gezondheidszorg, water en sanitaire voorzieningen adequaat te financieren, heeft verminderd’.

Suzanne Matale, van de Onafhankelijke Commissie voor de Hervorming van de Internationale Vennootschapsbelasting, riep op tot kwijtschelding van schulden om ‘middelen vrij te maken voor regeringen om maatschappelijke problemen aan te pakken’. Tegelijkertijd onderstreepte zij de ‘dringende noodzaak om illegale geldstromen uit onze mineraalrijke landen te stoppen’.

Jeronim Zettelmeyer, adjunct-directeur van de afdeling Strategie, Beleid en Evaluatie van het IMF, vertelde over de huidige inspanningen om de schuldencrisis aan te pakken. Tegelijkertijd zei hij dat maatschappelijke organisaties ‘druk moeten uitoefenen op hun eigen binnenlandse autoriteiten’, aangezien het probleem niet alleen bij de financiële internationale organisaties ligt.  

Marcello Estevao, wereldwijd directeur van de Macro-Economics, Trade and Investment Global Practice van de Wereldbank zei dat het hun ‘doel is om de ademruimte voor arme landen te vergroten’ in een tijd van economische crisis.

Eric LeCompte, executive director van Jubilee USA, noemde het gebrek aan deelname van de particuliere sector een uitdaging voor de huidige initiatieven om de schulden aan te pakken. Tegelijkertijd is het een uitdaging om de ontoereikende dekking van landen met een middeninkomen en schulden aan te pakken; in de toekomst moet ‘de schuldverlichting ook worden gericht op landen met een middeninkomen’.

  • Bekijk de opname van de nevenbijeenkomst
  • Zie de verklaring van 17 en 24 april 2020: “Calling for an Economy of life in a Time of Pandemic” – a Joint Message from the WCC, WCRC, LWF, and CWM
  • Zie ook ‘Arm en rijk in crises’, prof. T.M. Hofman (recensie Hub Crijns)

vertaling: Jasper Verhoogt