Lokale solidariteit met minima

Je laat een ander niet in de kou staan’. Die woorden van ds. Kest Jelsma haalde voorzitter ds. Karolien Zwerver aan om de intentie van het webinar ‘Solidariteit bij stijgende (energie)prijzen’ weer te geven. Er was woensdag 8 december belangstelling van 74 mensen die meer wilden weten van de mogelijkheden om de energiecompensatie zo te verdelen dat juist de armste groepen er de meeste baat bij hebben. 

Ds. Kest Jelsma opperde al in oktober het idee om tot zo’n inzet voor de armste mensen te komen. Hij stoorde zich aan de gedachte dat de overheid alle inkomensgroepen in Nederland een zelfde toelage gunt, namelijk een tegemoetkoming van €400. Ook de Raad van Kerken sprak zich, net als tal van anderen, uit voor een veel gerichtere, inkomensafhankelijke bijdrage. Aan deze wens zal tegemoet gekomen worden, nu de overheid besloten heeft tot een eenmalige generieke extra energietoeslag voor de lagere inkomens.

Classispredikant Klaas van der Kamp rekende tijdens het webinar voor, dat voor veel groepen aan de onderkant €400 inderdaad niet toereikend zal zijn. Want het gaat niet alleen om de hogere energieprijzen, maar ook om de algehele inflatie. En om het besef dat de laagste inkomensgroepen toch al worstelen met het feit dat 8 procent van hun inkomen gelabeld is voor energie. 

Karolien Zwerver vatte de discussie samen met de nadruk die er gelegd werd op het goede contact met de gemeente en op de afstemming met de andere hulporganisaties.

Een volledig verslag van het webinar, inclusief de online gedeelde tips, vragen en antwoorden, waaruit ook de grote betrokkenheid van de deelnemers bleek, is te lezen op de website van Klaas van der Kamp.