Leger des Heils voorziet zware winter

Omdat veel mensen pas in het nieuwe jaar iets van het door het kabinet aangekondigde steunpakket gaan merken, vreest het Leger des Heils dat een grote groep de komende wintermaanden in de knel komt. 

Door de hoge prijzen en inflatie neemt het aantal mensen dat in een penibele financiële situatie verkeert toe. De koning gaf in de troonrede ook uit dat niet alle prijsstijgingen volledig kunnen worden gecompenseerd. ‘Het is tegenstrijdig dat bestaanszekerheden onder druk staan en armoede toeneemt in een periode van economische groei en lage werkloosheid’, aldus Koning Willem-Alexander.

‘De onzekerheid voor de dag van morgen, en de toekomst verder weg, groeit’, aldus de koning in de troonrede. Kapitein Harm Slomp: ‘We zien dat het kabinet weliswaar met stevige compensatie komt, maar de komende tijd groeien de financiële problemen en bestaansonzekerheid voor een grote groep Nederlanders. Wij verwachten dat veel mensen deze winter letterlijk in de kou zitten. We zetten onze ruim 100 buurthuiskamers vanaf eind oktober in als warme plek. Dit kunnen wij niet alleen en vragen andere organisaties, bedrijfsleven, scholen, sportverenigingen en kerken hetzelfde te doen om te komen tot een deken van warme kamers over Nederland.’ 

Preventie

Het aantal dak- en thuisloze mensen is de laatste jaren al tot recordhoogte gestegen. Het Leger ziet een oplossing, naast een stevig steunpakket, ook in een aantal preventieve maatregelen. Het is van belang dat het kabinet investeert in voldoende middelen voor schuldhulpverlening en begeleiding van (dreigend) dakloze mensen. ‘Net als in de coronatijd moeten we alles op alles zetten om te voorkomen dat mensen op straat komen te staan,’ aldus kapitein Harm Slomp. 

Gezamenlijke taak

In het dagelijkse werk ziet het Leger des Heils de onzekerheid bij mensen toenemen. Steeds meer gezinnen komen in de knel en zij zakken al door het ijs als de rekeningen een paar tientjes hoger uitvallen. Er is een grote groep mensen die voor deze crisis al in bestaansonzekerheid verkeerden en deze groep neemt nu alleen maar in omvang toe. ‘Het bieden van bestaanszekerheid is een gezamenlijke taak. Het kabinet, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisatie, woningcorporaties en schuldhulpverlening moeten intensief samenwerken om te voorkomen dat mensen uitvallen’, aldus Slomp.