Raad dankt lokale kerken voor opvang vluchtelingen

De Marke is de locatie waar de Raad van Kerken in Nederland 25 jaar geleden, op 22 september 1997, samen met INLIA en lokale kerken een tentenkamp oprichtte in de bossen bij Dwingeloo. Dat gebeurde in het kader van de campagne ‘Voor een Humaan en Rechtvaardig Asielbeleid’. Het tentenkamp was in 1997 bedoeld voor kwetsbare mensen die de overheid op straat had laten staan – sterker: op straat had gezet. Het waren mensen die nergens heen konden.

Inmiddels wordt eenzelfde groep asielzoekers – op verzoek van de landelijke en lokale overheden – door de rijksdiensten en NGO’s opgevangen, waaronder kerkelijke organisaties zoals INLIA. En inmiddels wordt er in overleg met deze NGO’s gewerkt aan een bestendig toekomstperspectief. 

ds. Ineke Bakker, destijds algemeen secretaris van de Raad
Ondoofbaar en onstuitbaar licht van hoop

Stormlamp

Waar 25 jaar geleden in Dwingeloo een stormlamp ontstoken werd als symbool van de diepe crisis waarin asielzoekers destijds verkeerden – maar ook als teken van hoop – werd daarom op donderdag 22 september in Dwingeloo opnieuw een stormlamp ontstoken. Dat gebeurde in het bijzijn van een dertigtal vrijwilligers vanuit de inmiddels 46 kerkelijke gemeenschappen waar noodopvang wordt verleend aan azielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen.

John van Tilborg, directeur van INLIA, opende de bijeenkomst waarin hij memoreerde hoe een en ander 25 jaar geleden begon en welke tegenwind de kerken destijds te verduren kregen bij de oprichting van het tentenkamp. De kerken werden voor hun opvang van uitgeprocedeerde vluchtelingen verguisd. ‘De kerken overschrijden de grenzen van de rechtsstaat’, riep een landelijk politicus. ‘Stuur de ME erop af’, riep een ander. Inmiddels roept diezelfde overheid de hulp van kerken in en bedankt staatssecretaris Van der Burg in een videoboodschap de kerken nadrukkelijk voor hun enorme inzet bij de opvang van asielzoekers tijdens de crisis in Ter Apel.

Daarna was het woord aan ds. Ineke Bakker, destijds algemeen secretaris van de Raad van Kerken. Zij vertelde hoe de kerken, daartoe aangespoord door het evangelie, gezicht en stem gaven aan mensen die je toen in Nederland gerust ‘rechtelozen’ kon noemen. Daarna ontstak zij een replica van de stormlamp die 25 jaar geleden ook door haar was aangestoken.

Kerkelijke vrijwillgers
Directeur INLIA, John van Tilborg
Fluitspel door Sylvia

Wereldwijde aandacht

Ook Egbert Kraal, toenmalig voorzitter van de samenwerkende kerken voor het tentenkamp Lheebroek, ging in op het pionierswerk van de kerken, wat destijds wereldwijde aandacht genereerde. De weg naar Lheebroek stond vol met satelietwagens van internationale televisiezenders.

Een prachtig muzikaal intermezzo op de dwarsfluit werd verzorgd door Sylvia, een jonge vrouw die destijds als baby van anderhalf in het tentenkant verbleef, en inmiddels haar masterstudie economie cum laude heeft afgerond.

De laatste bijdrage was van ds. Christien Crouwel, de huidige secretaris van de Raad van Kerken. Zij bedankte de kerkelijke vrijwilligers en INLIA voor hun onvermoeibare inzet en stak hen en de aanwezige asielzoekers een hart onder de riem met enkele woorden uit de Bergrede. Na een kort gebed ontvingen alle aanwezigen een stormlamp om mee te nemen naar hun eigen kerk, ‘om te laten schijnen als baken van hoop voor de mensen die aan uw zorg zijn toevertrouwd en als appel aan hen die politieke verantwoordelijkheid dragen voor het lot van asielzoekers in ons land’, aldus Christien Crouwel.

ds. Christien Crouwel, secretaris Raad van Kerken in Nederland
Kerkelijke vrijwilligers nemen een stormlantaarn mee naar hun kerk
  • Lees hier de hele toespraak van algemeen secretaris Christien Crouwel
  • Wilt u met uw kerkelijke gemeenschap ook tijdelijke noodopvang aanbieden en de mogelijkheden verkennen? Neem dan contact op met INLIA