Bijbelgebruik gelijk gebleven sinds 2017

Bijna een derde van de volwassen Nederlanders vindt de Bijbel een relevant boek, iets meer dan in 2017. Ruim één op de vijf Nederlanders leest er ook in. Opvallend is dat bijna de helft van de christenen de Bijbel niet of nauwelijks opendoet.

Dat blijkt uit onderzoek naar het Bijbelleesgedrag van de volwassen Nederlandse bevolking, waarvan het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) vandaag de resultaten bekend maakt.

Leesfrequentie en motivatie

De relevantie van de Bijbel én het Bijbelgebruik laten een vrij stabiel beeld zien, nadat tussen 1996 en 2017 wel sprake was van een significante afname. Uit het onderzoek blijkt verder dat van de christenen die de Bijbel relevant noemen, 33% er dagelijks of wekelijks in leest, 10% minimaal maandelijks en de rest zelden of nooit. De coronapandemie heeft bij de meesten (80%) niet tot een ander leesgedrag geleid; 12% zegt intensiever te zijn gaan lezen, 8% minder intensief. Als voornaamste beweegreden om de Bijbel te lezen wordt genoemd: ‘het geeft me hoop’ (35%). Ook voelen lezers zich verbonden met God door het Bijbellezen.

Vlaanderen

Blauw Research voerde eenzelfde onderzoek uit in Vlaanderen. Voor zover bekend is dat de eerste keer. Een opmerkelijk verschil met Nederland, zo blijkt, is dat van de volwassen Vlamingen 60% zich christelijk noemt, tegen 41% in Nederland. Het percentage van de bevolking dat de Bijbel leest is ongeveer gelijk.