Reactie Van Ark na ontvangst Armoede-onderzoek 2019

Op 8 november nam staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de uitkomsten van het armoede-onderzoek in ontvangst, die haar werden aangeboden door ds. René de Reuver (PKN) en mgr. Gerard de Korte (RKK) namens de Raad van Kerken en het Knooppunt Kerken en Armoede.

Zij zei: ‘Ik deel de zorgen over het grote aantal mensen dat de eindjes moeilijk aan elkaar kan knopen. We moeten er alles aan doen om armoede terug te dringen, om meer perspectief te bieden. Het kabinet werkt hier hard aan. Onder meer door de koopkracht van mensen met een laag inkomen te verbeteren via een hogere zorgtoeslag en meer kinderbijslag. En door mensen met problematische schulden sneller en effectiever hulp te bieden. Het is ook van belang dat de overheid toegankelijker wordt en regelingen eenvoudiger, zodat mensen niet daardoor in de problemen komen.

De inzet van maatschappelijke organisaties is essentieel bij het terugdringen van armoede. De drempel om hulp te vragen is er lager dan bij het loket van de gemeente. De overheid kan het niet alleen. Ik ben dan ook blij met de waardevolle bijdrage die de kerken, en andere maatschappelijke organisaties, dag in dag uit leveren om de mensen die het het hardst nodig hebben te ondersteunen.’