Samenwerking versterkt omzien naar mensen in kwetsbare situatie

De landelijke organisaties Present, SchuldHulpMaatje, TijdVoorActie, JobHulpMaatje en HipHelpt  gaan samen bouwen aan een ‘Keten van Hoop’. Met gezamenlijke aanwezigheid in meer dan 200 gemeenten en met de inzet van tienduizenden vrijwilligers worden ieder jaar al veel mensen in Nederland geholpen. Om dit hulpaanbod verder te versterken, tekenden de organisaties recent een samenwerkingsovereenkomst.
 
De problemen in de samenleving nemen toe. De verdeeldheid is groot en een groeiend aantal mensen worstelt met sociale, financiële en gezondheidsproblemen. De vijf organisaties in deze ‘Keten van Hoop’ hebben gemeenschappelijk dat ze omzien naar en hulp bieden aan mensen in een kwetsbare situatie. Ze doen dat in samenwerking met (lokale) kerken, organisaties en vrijwilligers. Door samenwerken zijn ze in staat om meer mensen beter te ondersteunen. In diverse plaatsen is al zichtbaar dat dit werkt.

Geloof in samen leven

Vanuit het verlangen om van betekenis te zijn voor mensen in een kwetsbare situatie, geïnspireerd door het Evangelie en naastenliefde, gelooft de Keten van Hoop in samen leven. De betrokken organisaties willen in die keten dan ook schouder aan schouder optrekken als partners.

De ambitie daarbij is het optimaliseren van de verschillende vormen van samenwerking op lokaal niveau, zodat het bestaande hulpaanbod elkaar aanvult en versterkt. Uit de praktijk blijkt dat veel mensen zich wel voor een ander willen inzetten. Die ontmoetingen tussen mensen geven wederzijds hoop en perspectief. De nieuwe ‘Keten van Hoop’ biedt een betere mogelijkheid daarbij te bemiddelen.