#Nietalleen

Overal in het land bieden diaconieën en gemeenteleden hulp aan mensen die in het nauw komen door het coronavirus. Het platform nietalleen.nl bundelt veel van deze initiatieven, zodat ze elkaar kunnen versterken. Het platform werd geïnitieerd door de Protestantse Kerk, de Evangelische Omroep, ChristenUnie en christelijke mannenbeweging ‘de 4e musketier’. Inmiddels hebben ook de Rooms-Katholieke Kerk, Schuldhulpmaatje, Stichting Present en andere organisaties zich aangesloten om de gezamenlijk de nood te lenigen.