Raad pleit voor evacuatie van vluchtelingen

Vluchtelingenkampen Griekenland

Europa lijdt onder de gevolgen van het Corona virus. Hele samenlevingen zijn tot stilstand gekomen. De regeringen in heel Europa moeten zich tot het uiterste inspannen om deze ongekende situatie te boven te komen. In deze crisis komt het aan op solidariteit in de landen zelf, tussen de landen en in Europa.  In ons land, dat er economisch goed voorstaat, is het nog best te doen. Maar kunnen we nog verder kijken dan ons nationale en Europese belang?

Op 11 maart jl. riep de Raad van Kerken de Nederlandse regering op om 500 vluchtelingenkinderen in Nederland van het eiland Lesbos in Nederland op te nemen. Burgemeesters van grote steden in ons land hebben zich daartoe bereid verklaard.

Het Coronavirus heeft inmiddels het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos bereikt. Op het eiland zitten meer dan 20.000 mensen dicht opeen gepakt. Vluchtelingen- en mensenrechtenorganisaties hebben de regering opgeroepen alles in het werk te stellen om in overleg met andere landen in de Europese Unie een menswaardige oplossing te vinden en deze mensen uit de kampen te evacueren en ze op te nemen in de landen van de Europese Unie.

De Raad van Kerken in Nederland sluit zich in deze Stille en Goede Week voor Pasen bij deze oproep aan. Ook met migranten en vluchtelingen is solidariteit hard nodig.